Agnieszka Nawracaj
Położna Rodzinna
Świadczenia

W ramach umowy z NFZ przy NZOZ Położne Srodowiskowo Rodzinne udzielam bezpłatnych świadczeń w zakresie:

Opieka i przygotowanie ciężarnej do porodu i połogu
Pomiary tętna płodu aparatem UDT

Bezpłatna indywidualna edukacja dla przyszłych rodziców z uwzględnieniem nauki kąpieli i pielęgnacji noworodka
Opieka nad kobietą, noworodkiem i niemowlęciem po porodzie, kontrola wagi oraz bezinwazyjny pomiar stężenia bilirubiny u noworodka w domu pacjentki. .

Opieka w chorobach i po zabiegach ginekologicznych
Wystawianie zaświadczeń do "becikowego" - druk zaświadczenia / dotyczy pań, które pozostawały pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu /

Proszę o kontakt w 21 tygodniu ciąży!!! TEL 606251153